จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

Nakhu Hospital

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

ทำเนียบผู้บริหาร


ผู้เขียน: nakhu hospital , วันที่: 6 เม.ย. 2566
351, หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่หน้า

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานภายใน

ITA

รายงานงานพัสดุ

เอกสารรายงานการประชุม

รายงานการเงินและบัญชี

ชมรมจริยธรรม รพ.นาคู

   

แพทย์หญิงณัฐวดี   สุภิตาภรณ์

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนายการโรงพยาบาลนาคู

ตั้งแต่ 26 กรกฏาคม 2566 – ปัจจุบัน

นายแพทย์วิโรจน์  กอบางยาง

ผู้อำนายการโรงพยาบาลนาคู

ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2565 – 25 กรกฏาคม 2566

นายแพทย์เพชร   เครือชัย

ผู้อำนายการโรงพยาบาลนาคู

ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2562 – 14 พฤศจิกายน 2565

นายแพทย์พรพัฒน์   ภูนากลม

ผู้อำนายการโรงพยาบาลนาคู

ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2561 – 8 พฤศจิกายน 2562

นายแพทย์สุรพงษ์   ลักษวุธ 

ผู้อำนายการโรงพยาบาลนาคู

ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2559 – 13 ธันวาคม 2561

นายแพทย์วิโรจน์  กอบางยาง

ผู้อำนายการโรงพยาบาลนาคู

ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2556 – 20 ธันวาคม 2559

 


จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

319 หมู่ 9 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46250


อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

support@nakhuhospital.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM