จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

Nakhu Hospital

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ


ผู้เขียน: nakhu hospital , วันที่: 6 เม.ย. 2566
178, หมวดหมู่:หน่วยงานภายใน

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานภายใน

ITA

รายงานงานพัสดุ

เอกสารรายงานการประชุม

รายงานการเงินและบัญชี

ชมรมจริยธรรม รพ.นาคู

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์สารสนเทศ ทางการแพทย์

1.  นายสุทธินันท์   สระทองหน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2.  นางจินดา   ชมภูวิเศษ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3.  นางสาวอาภัสรา   ลามุล  เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
4. นางเยาวรัตน์   ศรีประไหม พนักงานบัตรรายงานโรค
5. นายอานนท์   ศรีประทุม พนักงานบัตรรายงานโรค
6.  นางเนติมา   ศรีสว่างวงค์ พนักงานบัตรรายงานโรค
7. นางจินตนา   ศรีส่อง เจ้าพนักงานธุรการ
8. นายประชานันท์   สงวนรัตน์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
9. นายพิชิต   บุญหลัง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 

จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

319 หมู่ 9 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46250


อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

support@nakhuhospital.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM