จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

Nakhu Hospital

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

กลุ่มการแพทย์


ผู้เขียน: nakhu hospital , วันที่: 6 เม.ย. 2566
334, หมวดหมู่:หน่วยงานภายใน

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานภายใน

ITA

รายงานงานพัสดุ

เอกสารรายงานการประชุม

รายงานการเงินและบัญชี

ชมรมจริยธรรม รพ.นาคู

กลุ่มการแพทย์

1. นางสาวอัจฉริยา   เพียรภายลุน   นายแพทย์ปฏิบัติการ
2. นางสสาวเกศริน   รัตน์วิเศษ นายแพทย์ปฏิบัติการ

งานทันตกรรม

1. นายวัชรากร   เพิ่มขึ้น นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
2. นางสาวพัทธยา   เพียรภายลุน  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

319 หมู่ 9 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46250


อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

support@nakhuhospital.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM