จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

Nakhu Hospital

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค


ผู้เขียน: nakhu hospital , วันที่: 6 เม.ย. 2566
197, หมวดหมู่:หน่วยงานภายใน

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานภายใน

ITA

รายงานงานพัสดุ

เอกสารรายงานการประชุม

รายงานการเงินและบัญชี

ชมรมจริยธรรม รพ.นาคู

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

1.   นายประกาศิต   ภักดี  เภสัชกรชำนาญการ
2.   นางสาวดวงรัตน์   วรรณทอง  เภสัชกรชำนาญการ
3.  นางสาวพนิดา   อบอุ่น  เภสัชกรชำนาญการ
4. นางสาวณภาภัช   ทุมเพ็ง พนักงานประจำห้องยา
5. นายอัครเดช   ธุปัญญา พนักงานช่วยเหลือคนไข้
6. ายศุภชัย   ด่านประการ  พนักงานประจำห้องยา

งานเทคนิคการแพทย์

1.   นายกอบเดช   เพชรตะกั่ว  นักเทคนิคการแพทย์
2.  นางสาวชลิดา   วรสาร  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. นางสุดารัตน์   สามสี  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
4. นางสาวอารียา   เขียวดี  นักเทคนิคการแพทย์

จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

319 หมู่ 9 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46250


อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

support@nakhuhospital.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM