จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

Nakhu Hospital

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม


ผู้เขียน: nakhu hospital , วันที่: 6 เม.ย. 2566
186, หมวดหมู่:หน่วยงานภายใน

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานภายใน

ITA

รายงานงานพัสดุ

เอกสารรายงานการประชุม

รายงานการเงินและบัญชี

ชมรมจริยธรรม รพ.นาคู

กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม

1. นางสาวรัตน์สุดา   จิตระวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.  นางสร้อยศรี   วรสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางสาวพิมพ์ภณิดา   เพิ่มขึ้น นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
4. นางดลยา   เพชรชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5. นางบังอรรัตน์   ศรีนันท์นภัส  พนักงานบัตรรายงานโรค

งานแพทย์แผนไทย

1.  นางสาวสุภาวดี   จันปัญญา  แพทย์แผนไทย
2. นางนวพร   เครือศรี พนักงานช่วยการพยาบาล

งานกายภาพบำบัด

1.   นางสาวสุนิสา   มาติดต่อ     นักกายภาพบำบัด   

จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

319 หมู่ 9 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46250


อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

support@nakhuhospital.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM