จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

Nakhu Hospital

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ


ผู้เขียน: nakhu hospital , วันที่: 6 เม.ย. 2566
92, หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่หน้า

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานภายใน

ITA

รายงานงานพัสดุ

เอกสารรายงานการประชุม

รายงานการเงินและบัญชี

ชมรมจริยธรรม รพ.นาคู

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ ไฟล์เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง วันที่เผยแพร่ ขนาด ดาวน์โหลด

แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ประจาปีงบประมาณ 2566.pdf

6 เม.ย. 2566

ประมวลจริยข้าราชการพลเรือนธรรม.pdf

6 เม.ย. 2566

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552.pdf

6 เม.ย. 2566

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf

6 เม.ย. 2566

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564.pdf

6 เม.ย. 2566

ข้อบังคับสำนักงำนปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560.pdf

6 เม.ย. 2566

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564.pdf

6 เม.ย. 2566

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.pdf

6 เม.ย. 2566

นโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

6 เม.ย. 2566

ประมวลจริยข้าราชการพลเรือนธรรม.pdf

6 เม.ย. 2566


จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

319 หมู่ 9 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46250


อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

support@nakhuhospital.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM