จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

Nakhu Hospital

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

การเงินและบัญชี ประจำปี 2566


ผู้เขียน: nakhu hospital , วันที่: 6 เม.ย. 2566
102, หมวดหมู่:รายงานการเงินและบัญชี

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานภายใน

ITA

รายงานงานพัสดุ

เอกสารรายงานการประชุม

รายงานการเงินและบัญชี

ชมรมจริยธรรม รพ.นาคู

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ ไฟล์เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง วันที่เผยแพร่ ขนาด ดาวน์โหลด

งบแสดงฐานพทางการเงิน.pdf

30 ม.ค. 2567

งบแสดงผลการดำเนินงาน.pdf

30 ม.ค. 2567

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน.pdf

30 ม.ค. 2567

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน.pdf

30 ม.ค. 2567


จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

319 หมู่ 9 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46250


อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

support@nakhuhospital.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM