จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

Nakhu Hospital

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

รายงานแบบฟอร์ม


ผู้เขียน: nakhu hospital , วันที่: 6 เม.ย. 2566
94, หมวดหมู่:ชมรมจริยธรรม รพ.นาคู

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานภายใน

ITA

รายงานงานพัสดุ

เอกสารรายงานการประชุม

รายงานการเงินและบัญชี

ชมรมจริยธรรม รพ.นาคู

แบบฟอร์ที่ 1

 
 

 


 

 

รายงานแบบฟอร์มที่2

 

 

 
 

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ ไฟล์เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง วันที่เผยแพร่ ขนาด ดาวน์โหลด

6.3-แบบฟอร์มที่-2-รายงานผลการดำเนินงาน-มี.ค66.pdf

6 เม.ย. 2566

รายงานแบบฟอร์ม-1.pdf

6 เม.ย. 2566


จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

319 หมู่ 9 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46250


อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

support@nakhuhospital.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM