จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

Nakhu Hospital

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

เอกสาร 10.pdf


ผู้อัพโหลด: nakhu hospital , วันที่: 8 พ.ค. 2567

attachment

ไฟล์ ไฟล์เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง วันที่เผยแพร่ คุณสมบัติ ดาวน์โหลด

เอกสาร 10.pdf

แนบไฟล์ไปที่ : [เรื่อง]:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินคนพิการเป็นลูกจ้างตามมาตรา ๓๕ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์ผนไทย)

8 พ.ค. 2567

จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

319 หมู่ 9 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46250


อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

support@nakhuhospital.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM