จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

Nakhu Hospital

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-gp)


ทั้งหมด 381
ชื่อเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมวดหมู่ วันที่เผยแพร่ ลิงก์ URL
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ลูกประคบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 18 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ลูกประคบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 15 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ลูกประคบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 15 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 9 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Salbutamol 100 mcg/1dose (MDI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 9 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Silver sulfadiazine 1g/100g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 9 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dimenhydrinate inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 9 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Norfloxacin 400 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 9 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Triamcinolone acetonide 10 mg/ml inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 9 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Alfacalcidol 0.25 mcg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 9 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Hydrocortisone 100 mg/2ml inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 8 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Levomet (Levodopa 200mg+benserazide 50 mg) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 8 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nss 0.9% 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 8 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Amitriptyline 25 mg Allopurinol 100 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 8 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Aspirin 81 mg Hydrochlorotiazide 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 8 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Chlorpheniramine 10 mg/1ml inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 8 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Chlorpheniramine 10 mg/1ml inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 8 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Clonazepam 0.5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 8 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Clonazepam 2 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 8 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Clopidogrel 75 mg Trihexyphenidyl 2 mg tab Adrenaline inj Losartan 50 mg Dicloxacilin 250 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 8 พ.ย. 2566

จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

319 หมู่ 9 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46250


อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

support@nakhuhospital.go.th

© 2023 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM