จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

Nakhu Hospital

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-gp)


ทั้งหมด 595
ชื่อเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมวดหมู่ วันที่เผยแพร่ ลิงก์ URL
ซื้อเวชภัณฑ์ยา Morphine 10 mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 23 พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนกล่องสัญญาณจานดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 16 พ.ค. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucose 50 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 16 พ.ค. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์ยา Haloperidol 2 mg/1ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 16 พ.ค. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์ยา Molnupiravir 200 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 16 พ.ค. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์ยา ออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 16 พ.ค. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาInjection Plug โธราซิก 20 โธราซิก 32 ป้ายผูกข้อมือผู้ใหญ่(สีฟ้า) Urine Bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 14 พ.ค. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาไม้พันสำลี 6 นิ้ว No. L 100 ก้าน/ห่อ Elastic Bandage 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 14 พ.ค. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาซองซิบสีชา 9 x13 ซองซิบใส 13 x 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 13 พ.ค. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาชุดพ่นยาเด็ก E.T. Tube No. 6 Oxygen Mask with Bag Adult Foiey Catheter No.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 13 พ.ค. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์ยา Nss irrigation 0.9% 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 3 พ.ค. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาNYLON ติดเข็ม No.2/0 เผือกปูน POP ขนาด 4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 2 พ.ค. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxygen gs ท่อใหญ่ Oxygen gas ท่อเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 2 พ.ค. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาL-S support No. L L-S support No. S L-S support No. M L-S support No. XL รถเข็นมาตรชนิดพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 30 เม.ย. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Ultrasonic Jel 5 kg Way-Stop- (ThreeWay) เผือกปูน POP ขนาด 3 นิ้ว เผือกปูน POP ขนาด 6 นิ้ว Arm Sling No. SS Cotton Roll 450 G. Disposable Needle No.18 x 1.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 30 เม.ย. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาชุดพ่นยาเด็ก E.T. Tube No. 6 Oxygen Mask with Bag Adult Foiey Catheter No.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 30 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 26 เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 25 เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ(w1) 25 เม.ย. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์ยา ออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 23 เม.ย. 2567

จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

319 หมู่ 9 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46250


อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

support@nakhuhospital.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM